Londa Color исэлдүүлэгч будаг

Extra Rich Crème тэжээллэг исэлдүүлэгч үсний будаг нь залуу, тод , удаан хугацааны турш өнгөө барьдаг давуу талтай.

Дэлгэрэнгүй