Флюдитек 2%

Эмийн хэлбэр: Хүүхдэд зориулсан сироп

Савлагаа: 125 мл

Хэрэглэх заалт: Цэр шингэлэх, цэр ховхлох үйлчилгээтэй бэлдмэл

  • Зуурамтгай, ховхроход хүндрэлтэй цэр,
  • Гуурсан хоолойн үрэвсэл, трахеобронхит, гуурсан хоолойн багтраа, гуурсан хоолойн тэлэгдэх өвчин, дунд чихний үрэвсэлт өвчнүүд,
  • Хамар түүний дайвруудын үрэвслүүд (ринит, дунд чихний үрэвсэл, дайвар хөндийн үрэвсэл);
  • Гуурсан хоолойг дурангаар шинжлэх болон гуурсан хоолойн зураг авах бэлтгэл үед хэрэглэнэ.